Om Tadlane.com

De fleste ønsker å bruke tiden sin på alt annet enn økonomiske spørsmål, og særlig når det gjelder gjeld. Samtidig er det slik at vår egen økonomi ofte henger nøye sammen med hvordan vi trives i hverdagen. Dårlig råd er som regel ensbetydende med dårlig humør. Det er riktignok slik at det motsatte, nemlig god råd, ikke alltid garanterer for fine dager – men det hjelper!

Med lang erfaring som økonomiske rådgivere for privatpersoner, vet vi hvor skoen som regel trykker mest, nemlig utgifter som oppleves som for høye. De typiske oppgavene vi påtar oss er å finne billige låneløsninger til bolig, bil og forbruk, refinansiering av gjeld fra forbrukslån og kredittkort, flytting av boliglån til ny bank, rådgivning om forskjellige spareprodukter, samt investeringer i aksjer og fond. Vi etterstreber å være pålitelige, yter god service, og stiller strenge krav til oss selv når det gjelder lojalitet overfor kunden.